BTV-RotterdamOpen brief aan de nieuwe baas van Schiphol: werk de krimp niet tegen.

De Vereniging BTV-Rotterdam is één van de dertig ondertekenaars die ongevraagd te maken hebben met de Schiphol Groep. Gezamenlijk stuurden wij een open brief aan de nieuwe chief executive officer.

Opgesteld: 4 november 2022

Werk niet tegen

“Werk de krimp niet tegen, maar werk samen om van Schiphol weer een bedrijf met draagvlak te maken.”

De nieuwe interim-baas van Schiphol, Ruud Sondag (foto: Schiphol Groep)

De nieuwe interim-baas van Schiphol, Ruud Sondag (foto: Schiphol Groep)

 

“Geachte heer Sondag,

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot interim-directeur van Schiphol. In uw cv lezen wij dat u veel opheeft met de circulaire economie – dat vinden wij bemoedigend, maar vooral ook verfrissend in vergelijking met uw voorgangers.

U staat voor immense opgaven. Het oplossen van de operationele chaos op het vliegveld is daarvan ons inziens nog wel de minste.

Veel belangrijker is het vinden van manieren om de luchtvaart in ons land binnen de grenzen van leefbaarheid, milieu en klimaat te brengen. Schiphol is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een bedrijf dat vrijwel al die grenzen overschrijdt, niet alleen in de regio Amsterdam, maar ook in Rotterdam, Eindhoven, Lelystad en binnenkort naar verwachting in Maastricht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

U heeft een grote verantwoordelijkheid op zich genomen: als bestuurder van een bedrijf dat grotendeels in handen is van de Nederlandse Staat, bent u – ook persoonlijk – gehouden aan diverse standaarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De milieubelasting van Schiphol is immens. Zonder natuurvergunningen worden beschermde natuurgebieden bedolven onder enorme hoeveelheden stikstof. Een situatie die – gezien de recente jurisprudentie – onmogelijk kan blijven voortbestaan.

Het klimaat holt in rap tempo achteruit. Ondanks eerdere waarschuwingen van onder meer Greenpeace, hebben uw voorgangers steeds ingezet op groei en op dus nog meer uitstoot van CO2.

Risico voor Nederlands klimaatbeleid

Schiphol is nu uitgegroeid tot één van de grootste risico’s voor het klimaatbeleid in ons land. Het vonnis van de rechter in de zaak Milieudefensie versus Shell en het vernietigende oordeel van het New Climate Institute over het klimaatplan spreken wat dit betreft boekdelen: dit kan niet zo doorgaan.

Los hiervan spelen er problemen op het gebied van de vervuiling van bodem en water met de ‘forever chemicals’ PFAS, er worden door instanties als de Onderzoeksraad grote vraagtekens gezet bij de veiligheid van het vliegverkeer van en naar Schiphol en luiden gezaghebbende instituten als RIVM, de Gezondheidsraad en de GGD’s de noodklok vanwege de schade die uw nieuwe werkgever aanricht aan de gezondheid van mensen. Niet in de laatste plaats door de forse geluidsbelasting in een steeds groter gebied rond Schiphol.

U heeft van minister Mark Harbers begrepen dat Schiphol zal moeten inkrimpen van 500.000 vliegbewegingen in 2019 naar 440.000 volgend jaar. Vluchten naar elders verplaatsen biedt geen soelaas, laat staan het openen van nieuwe vliegvelden. Graag maken wij u erop attent dat de krimp naar 440.000 onvoldoende zal blijken om binnen de grenzen van natuur, milieu en woonomgeving te blijven.

Rechtszaken

Op dit moment spelen tal van rechtszaken op het gebied van mensenrechten, natuur en klimaat. Zelfs loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met vergunningaanvragen. Het is te verwachten dat een of meerdere van deze zaken leiden tot verdere reductie van het aantal vliegbewegingen.

Wij vragen u met dit schrijven om actief mee te werken om het vliegverkeer boven ons land naar een aanvaardbaar peil terug te brengen en u niet te verzetten tegen de onvermijdelijke krimp van Schiphol zoals uw voorgangers eerder deden.

Vanzelfsprekend rekenen we erop dat Schiphol binnenkort beschikt over een deugdelijke natuurvergunning, een geldig luchthavenverkeersbesluit, een goed klimaatplan en een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Samenwerken

Werk niet tégen de samenleving, maar werk met ons samen aan een toekomst van Schiphol waarin de onderneming weer een geaccepteerd onderdeel van de maatschappij wordt en zich niet langer onttrekt aan haar verantwoordelijkheden.

Onze gezamenlijke visie op Schiphol is dat van een gezond bedrijf dat kan rekenen op draagvlak, maar dat ook zal moeten afzien van een grote stroom overstappers die nauwelijks betekenis hebben voor de economie. Een Schiphol dat er weer is voor Nederland, voor onze economie, onze welvaart en ons gezamenlijk welzijn.”

Deze brief is ondertekend door

 • Milieudefensie
 • Mobilisation for the Environment
 • SATL-Lelystad
 • Fossielvrij NL
 • Natuur- en Milieufederatie Limburg
 • Platform Vliegoverlast Amsterdam
 • Platform Vlieghinder Kennemerland
 • Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan
 • Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2)
 • Werkgroep Red Gelderland
 • Werkgroep Toekomst Luchtvaart
 • SOS-Zaanstreek
 • Den Haag Fossielvrij
 • Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren
 • Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
 • Stichting Drenthe Blijft Stil
 • Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek
 • Burgerinitiatief Omwonenden MAA
 • Stichting Donatiefonds Boze Moeders
 • Stichting Verontruste Artsen, Milieudefensie Meerssen
 • Milieudefensie Maastricht
 • Stichting Milieufront Eijsden
 • Stichting Natuurlijk Geuldal
 • Werkgroep Sjoen & Stil Heuvelland
 • Stichting Verontruste Plateaubewoners
 • Burgerinitiatief Vallei Lemiers
 • Bewonersinitiatief Grenzeloos Stil
 • Milieugroep Schinnen-Spaubeek
 • Kennisnetwerk IMPACT
 • Omgeving Zonder Vlieghinder Rijn en Bollenstreek
 • StichtingSchipholWatch
 • Vereniging BTV-Rotterdam

Deze brief is geïntieerd door Stichting SchipholWatch