RijnmondOmwonenden Rotterdam The Hague Airport tegen uitbreiding vluchten.

'Dat kan echt niet. We hebben last van geluidshinder en maken ons zorgen over de gezondheid'

Al bijna drie kwartier te vroeg staat een groot deel van de insprekers te wachten in de centrale hal van het Rotterdamse stadhuis tot ze de raadszaal in kunnen. Vaker komen er inwoners langs, maar vanavond zijn het er veel. Twintig mensen komen voor zichzelf of namens een organisatie om hun mening geven over de toekomstplannen van het vliegveld. Ze hebben een duidelijke en korte boodschap aan de gemeenteraad: Rotterdam The Hague Airport kan niet nog meer groeien.

De overlast is volgens omwonenden en belangenorganisaties nu al veel te groot. De directie van het vliegveld wil meer vluchten, maar wel met het inzetten van nieuwe en veel stillere vliegtuigen. Omwonenden zeggen dat het geluid bij grotere toestellen dan toch hetzelfde blijft. "Dus dan geen uitbreiding."
De afgelopen maanden hebben ze al vaker van zich laten horen, maar nu komt het moment dat de luchthaven de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit – de vergunning voor het vliegveld – indient steeds dichterbij.

Meer vluchten, maar geen toename van geluid en uitstoot

De directie van het vliegveld, gemeenten, luchtvaartmaatschappijen en bewoners- en belangenorganisaties hebben al tal van gesprekken over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gevoerd. Bewonersverenigingen zijn gestopt met de gesprekken om tal van redenen. Bijvoorbeeld omdat er geheimhouding is opgelegd aan alle deelnemers.
Dat betekent dat de bewoners niet aan hun achterban kunnen vertellen wat er is voorgesteld. Zo kunnen de omwonenden en hun achterban niet om advies vragen. Een andere reden om te stoppen was dat een voorstel van zowel de omwonenden en de Rotterdamse gemeenteraad om een krimp van het vliegveld te onderzoeken van tafel is geveegd.
Met het opstappen van de omwonenden is ook voor Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland het overleg mislukt. Uiteindelijk is er toch een toekomstvisie opgesteld. Wat nu voorligt is een document waarvan de luchthavendirectie nu een definitief toekomstplan moet maken. Dat gaat uiteindelijk naar minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, die er een besluit overneemt in 2024.

Belangrijkste hoofdpunten van het voorstel: de luchthaven blijft 24 uur per dag open en is ook in de toekomst een uitwijkluchthaven. Het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport mag toenemen, zolang er maar niet meer geluidsoverlast en uitstoot komt. De groei kan volgens het vliegveld door het inzetten van nieuwe stillere toestellen. Het zou gaan maximaal 8.760 vluchten in 2035. Ze worden dan gepland tussen 09:00 en 21:00 uur. Oudere toestellen die meer geluid maken mogen niet al heel vroeg in de morgen vertrekken. De overlast voor omwonenden moet afnemen.
Bewoners zijn niet te spreken over de plannen. Velen zeggen dat ze niet tegen de luchthaven zijn en dus niet voor sluiting pleiten. Nee, deze tegenstanders willen geen verdere toename van het aantal vluchten en kiezen juist voor een afname. Het draagvlak voor het vliegveld is na corona afgenomen, stellen sprekers tijdens deze inspraaakavond. Door de pandemie werd het ineens stiller in de omgeving. Niet langer schrokken de bewoners 's ochtends om zeven uur wakker van het eerste toestel dat vertrekt.

's Nachts op slot

Wim van der Mik is één van de omwonenden en wil een sluiting van de luchtenhaven van 's avonds half tien tot acht uur in de ochtend. "En dan ook voor alle commerciële vluchten. Dus geen uitzonderingen voor laatkomers". Deze bewoner geeft aan dat hij niets gelooft van beloften over het terugdringen van aankomsten na sluitingstijd. "De sector heeft het probleem van aankomsten na sluitingstijd nooit kunnen oplossen. Zolang te laat aankomen mogelijk is, zal daarvan gebruik worden gemaakt. Het zit namelijk ingebakken in de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappijen."

 

Omwonenden RTHA over hun bezwaren tegen uitbreiding
 

Gezondheidsklachten

Vele insprekers maken zich zorgen over de uitstoot van schadelijke stoffen. Ton van Eijsden zit in de wijkraad van Schiebroek en herkent die angsten. "Wat voor gevolgen heeft het fijnstof op de gezondheid?" Een collega wijkraadslid uit Overschie wijst er op dat er ook al vele snelwegen rondom Overschie zijn met uitstoot van veel ultrafijnstof. Ook twee longartsen kwamen naar het stadhuis om te wijzen op de lichamelijke gevolgen van het vliegverkeer.
"Rotterdam heeft zo ongeveer de slechtste luchtkwaliteit van Nederland"., stelt longarts Ellen Pouw. "Luchtverontreiniging geeft veel klachten. Longklachten, maar ook veel kans op hart- en vaatziekten. Het RIVM heeft in 2019 berekend dat inwoners van Rotterdam gemiddeld dertien maanden korter leven door de slechte luchtkwaliteit. Rotterdam bescherm je burgers en houdt de luchtvaart tegen."
Ismé de Kleer, kinderlongarts van het Franciscus Vlietland ziekenhuis wijst juist op de gevolgen voor jonge kinderen. Ze zegt zich zorgen te maken over de kinderen die hier opgroeien, omdat juist zij veel kwetsbaarder zijn voor effecten op de gezondheid.

'Stillere vliegtuigen' maken niet minder lawaai

RTHA wil nog graag groeien. Dat zou kunnen met de inzet van nieuwe en vooral stillere vliegtuigen. Dan zouden er meer vluchten kunnen zijn zonder dat er meer geluidoverlast komt. Maar bewoners geloven daar niets van. Omwonende J. Schendstok zegt dat de nieuwe motoren wel stiller zijn, maar dat de nieuwe toestellen ook groter worden, om juist meer passagiers te vervoeren. "Die nieuwe vliegtuigen zijn dus zwaarder en hebben ook weer grotere motoren nodig. En dat zorgt weer voor meer geluid. Er verandert dus niets."

Insprekers bij hoorzitting EPP

Alfred Blokhuizen van de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast zegt dat de duurzame beloften van de vliegindustrie loze beloften zijn. "Men gebruikt allerlei wensdenkbeelden om u te laten geloven dat er een groene vliegtoekomst bestaat. Dat is niet zo. Men leunt op toekomstige innovaties, maar innovaties kun je helemaal niet plannen. Je kunt niet stellen dat we over 5 jaar die en die uitvinding doen. U mag daar dan ook niet mee rekenen."

Rotterdam wil geen uitbreiding

Veel dank is er van de insprekers voor wethouder Karremans van mobiliteit. Het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport mag in de toekomst niet verder groeien, heeft Karremans gezegd. Hij trekt die conclusie na gesprekken en met enquêtes onder mensen die bij de luchthaven wonen. Rotterdam wil daarnaast dat de luchthaven wat doet om de vliegtuigherrie verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door 's nachts geen zakenvluchten meer toe te laten. Een boodschap die de bewoners na al vele jaren van klagen over overlast goed doet.
Woensdagavond 7 december 2022 wordt er in de gemeenteraad verder over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport gesproken.

Bron: Rijnmond.nl, 7 december 2022