RijnmondnieuwsVliegveld gaat niets rectificeren.

Er komt geen rectificatie van Rotterdam The Hague Airport (RTHA),...

... zoals de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft verzocht, omdat dat vereniging meent grove fouten te constateren in de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau, kortweg NRD.

Rotterdam The Hague Airport

Een woordvoerder van het vliegveld laat weten: ‘Het verzoek tot rectificatie is ontvangen door RTHA. Een NRD is inhoudsvrij en dus hoeven wij niets te rectificeren. Het staat iedereen vrij een zienswijze in te dienen op de NRD, dit kan tot en met 8 maart. Het ministerie van I&W neemt hier vervolgens een standpunt over in.’

Toelichting (RED)

De term 'inhoudsvrij' zou hier geïnterpreteerd moeten worden als: "Er zijn geen voorschriften voor het opstellen van een NRD." Het is blijkbaar voldoende argument voor de directie van RTHA om hun kaders voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit niet aan te passen. Een burger verwacht dat zij zouden werken volgens de richtlijnen in de overkoepelende "Luchtvaartnota"

Bron: Rijnmondnieuws-Editie Schiedam, 21 februari 2023.

Gerelateerd: