TrouwMinder vliegen moet niet alleen op Schiphol, maar overal

Krimp op Schiphol heeft weinig zin als Lelystad en Rotterdam uitbreiden, schrijft lezeres Jennemien van den Esker.

Rotterdam The Hague Airport is bezig een nieuw luchthavenbesluit aan te vragen. Dat besluit wordt eind 2024 verwacht en zal worden vastgelegd in een wet. De luchthaven wil om bedrijfseconomische redenen meer vluchten, maar dat zou zorgen voor aanzienlijke geluidshinder en luchtvervuiling in deze regio en ook de gevolgen voor klimaat en natuur zijn ernstig.

De ‘groeiruimte’ die schonere en stillere vliegtuigen moeten bieden, vult Rotterdam-Den Haag bovendien in met meer en zwaardere vliegtuigen. Per saldo gaan natuur, klimaat en omwonenden er dus op achteruit. En dat terwijl de kabinetsdoelen voor duurzaamheid en klimaat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nu al niet gehaald worden, ondanks alle maatregelen.

Nu doorvliegen is als doorroken met longkanker

De politiek krijgt het niet voor elkaar beleid te maken en uit te voeren waarmee de aarde leefbaar blijft, ook voor toekomstige generaties en minder kansrijke delen van de wereldbevolking. Dat is zorgwekkend, maar er is ook goed nieuws: er biedt zich nu een niet te missen kans aan voor het kabinet en de Tweede Kamer. Uitbreiden van het aantal vliegbewegingen op Rotterdam-Den Haag is geen duurzame keuze. Vliegen in het algemeen is als doorroken met longkanker en hopen dat het wel goed komt.

Overvliegend vliegtuig. FOTO: BTV Rotterdam

Overvliegend vliegtuig. FOTO: BTV Rotterdam

Duurzaam vliegen is nog een utopie

Maar we moeten nu eenmaal minder vliegen. Duurzaam vliegen, als het ooit mogelijk wordt, is de komende decennia nog een utopie. Die tijd hebben we niet. Ik doe daarom een dringend beroep op de politiek in het algemeen en minister Harbers in het bijzonder om verantwoordelijkheid te nemen.

De lobby van de luchtvaart is heel sterk en wil ons doen geloven dat we vliegtuigen nodig hebben, hoe meer hoe beter. Maar in plaats daarvan hebben we politici nodig met sterke benen, die durven te kiezen voor een duurzame toekomst en niet hun oren laten hangen naar de belangen van de korte termijn. Belangen van mensen met te veel invloed en te weinig zorg voor de aarde.

Dat interim-topman Ruud Sondag van Schiphol de moed had om plannen bekend te maken waarin groei niet de enige optie is, geeft hoop. Krimp op Schiphol mag echter niet leiden tot meer vluchten op Rotterdam-Den Haag of bij Lelystad. En helaas heeft de rechter inmiddels al een stokje gestoken voor de krimpplannen van minister Harbers voor Schiphol.

Duurzaamheid moet het beleid bepalen. Vliegen, het mag niet méér, het moet en het kan minder.

Bron: Trouw, 25 april 2023