Dagblad 010 logoLuchthaven moet toch krimpscenario berekenen

Om een nieuwe milieuvergunning te krijgen, moet de Rotterdamse luchthaven milieu-effectrapportage opstellen, zegt de Commissie MER.

Daarmee zien de tegenstanders van Rotterdam Airport een fors deel van hun kritiek gehonoreerd.

Eerder weigerde de directie van de luchthaven op aanwijzen van de betrokken gemeenten en de Provincie Zuid-Holland een krimpscenario op te stellen, maar de Commissie MER (CMER) vindt dat zo'n studie naar minder vluchten er nu toch moet komen. Daarmee kan ook de vlag uit bij de Rotterdamse fractie van het CDA, die bij monde van de in Schiebroek wonende fractievoorzitter Segers-Hoogendoorn voortdurend heeft aangedrongen op het onderzoeken van een krimpscenario.

Rotterdam The Hague Airport. Foto: BTV-Rotterdam

Rotterdam The Hague Airport. Foto: BTV-Rotterdam

Alle berekeningen moeten worden gebaseerd op nauwkeurig bepaalde referentiesituaties, vooral voor geluid en natuur (stikstof). Rotterdam The Hague Airport moet nu inzichtelijk maken hoe zij met hun nieuwe plannen de overlast kunnen terugbrengen, met oog voor de controleerbaarheid, transparantie en handhaafbaarheid van die plannen.

Sjoemelberekeningen 

‘’Om sjoemelberekeningen te voorkomen, geeft de CMER aan hoe de beginsituatie nauwkeuring en goed onderbouwd in kaart moet worden gebracht’’, laat de Vereniging BTV-RotterdamAirport Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport weten.

‘’Nieuw en bijzonder is dat Rotterdam Airport ook kaarten moet aanleveren waarop het piekniveau van het vlieggeluid is ingetekend. Tot op heden konden vliegvelden volstaan met het jaargemiddelde geluid - nu vindt de commissie dat er ook inzicht moet komen in hoe hoog het geluidsniveau is van individuele vliegtuigen en hoe vaak de toestellen over een bepaalde plek heenvliegen’’, aldus hun voorzitter Blokhuizen.

Gerelateerd:

MER-Advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Download 'Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport Advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport'

Bron: Dagblad010.nl, 26 april 2023