AD Online‘Leefbaar Rotterdam eens met BTV Rotterdam. Nu de vaart erin!’

Nu Leefbaar Rotterdam geluidsoverlast, en de gevolgen voor omwonenden, als belangrijk argument gebruikt tegen windmolens, ziet Alfred Blokhuizen dat als een belangrijke stap.

Blokhuizen is voorzitter van de BTV-RotterdamAirport. Deze vereniging strijdt al jaren tegen de geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport. De woorden van Leefbaar, tot nu toe tegen krimp van de luchthaven, klinken Blokhuizen als muziek in de oren.

In deze krant lazen we de opinie van Leefbaar-raadslid Sebastiaan Bonte. Hij vertelde de lezers over de vermeende gezondheidsgevolgen van windturbines. Hij had liever een kerncentrale dan echt groene energie. Nu kan ik gaan discussiëren over een kerncentrale, dat politiek vaak niet verder kijkt dan vier jaar en een kerncentrale voor duizenden jaren gevolgen heeft en we zien dat in de Oekraïne-oorlog een kerncentralecomplex als wapen wordt gebruikt, maar daar gaat het me niet om.

Laagvliegend vliegtuig. FOTO: BTV Rotterdam

Laagvliegend vliegtuig over woningen. FOTO: BTV Rotterdam

Verstoren van de nachtrust

Bonte gebruikt deze argumenten om tegen windturbines te zijn: ‘De geluidsoverlast door windturbines leidt tot het verstoren van de nachtrust van omwonenden. Slaaptekort leidt tot gezondheidsklachten, zoals concentratieproblemen, hoge bloeddruk, angst en depressie. Het RIVM concludeert dat windturbines kunnen leiden tot ernstige hinder en mogelijk slaapverstoring en dat deze reacties een rol kunnen spelen bij het ontstaan van ernstige gezondheidseffecten van omgevingsgeluid op de lange termijn.’

De afgelopen jaren hebben bewoners, onder andere verenigd in de BTV-RotterdamAirport, identiek dezelfde argumenten aan Leefbaar voorgelegd als het over het Rotterdamse vliegveld ging. Vervang het woord ‘windturbines’ door ‘vliegveld Zestienhoven’ en we zijn klaar.

Aantoonbare gezondheidsschade

Toch stemde Leefbaar resoluut tegen een onderzoek naar mogelijke krimp van het vliegveld, terwijl er al een reeks rapporten ligt die de gezondheidsschade van het vliegveld aantonen. Waar Leefbaar bang voor is, is al jaren werkelijkheid in woonwijken rond het vliegveld. Volgens een rapport uit 2020 van de GGD lijden ruim 72.000 omwonenden aan slaapverstoring of ernstige geluidshinder door het vliegveld.

Dat Leefbaar Rotterdam nu tot het inzicht is gekomen dat geluidsoverlast zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is bewonderenswaardig. Nu is het alleen van belang dat men consequent is en datzelfde vindt als het over het vliegveld gaat, waar ook nog ernstige luchtvervuiling met gevaarlijke stoffen een flinke rol speelt. Hulde!

Geluidsoverlast maakt mensen ziek FOTO Yuris Alhumaydy Unsplash

Geluidsoverlast maakt mensen ziek. FOTO Yuris Alhumaydy Unsplash

Gezondheidsschade door geluidsoverlast

Leefbaar Rotterdam en de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast zijn het zéér met elkaar eens over de ernstige gezondheidsschade door geluidsoverlast. Dat vind ik echt heel grote winst! Dat moet ècht direct worden aangepakt of worden voorkomen. Krimp van het vliegveld, inzetten op het realiseren van woningbouw en het inrichten van een park (Rotterdam Central Park) op het terrein van het vliegveld is dan de aangewezen weg. Om met Leefbaar Rotterdam te spreken: ‘We moeten inzetten op woningbouw en het behouden van onze bossen, natuur- en recreatiegebieden. De vaart erin!’

Alfred Blokhuizen is voorzitter van BTV-RotterdamAirport en SchipholWatch.

Bron: AD, 29 april 2023