BTV-tegen-nachtvluchtenPersbericht: Stijging aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport

Het aantal nachtvluchten op Rotterdam the Hague Airport (RTHA) ligt jaar na jaar boven het destijds door de politiek beloofde maximale aantal. De BTV vraagt de Staatssecretaris van IenM om maatregelen.

Nog maar ca. 5 jaar geleden zijn aan de omwonenden van RTHA duidelijke beloften gedaan over het aantal nachtvluchten op RTHA: de Minister beloofde om “bij de uitvoering van het aanwijzingsbesluit een afsprakenkader hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er toezicht is op het aantal nachtvluchten”, en dat daarbij “849 nachtbewegingen het uitgangspunt zou zijn”.
De handhavende instantie, de ILT, bevestigde nog in 2012 dat het aantal nachtvluchten beperkt is tot 849. Steeds is aangenomen dat ook in de nieuwe regelgeving deze beloften gelden.
Inmiddels is het aantal nachtvluchten op RTHA gestegen van 911 in 2012/2013 tot 975 in 2014/2015.
De vele uitgebrachte adviezen, vervolgadviezen, uitvoeringsplannen en implementatieplannen ten spijt. Deze trend in het aantal nachtvluchten baart de BTV grote zorgen.
De BTV wil in de eerste plaats dat gedane beloften worden nagekomen, en dat de ILT deze gaat handhaven. En in de tweede plaats wil de BTV dat het aantal nachtvluchten nog verder wordt
teruggedrongen door in de wetgeving het aantal uitzonderingen op het nachtvluchtverbod sterk te reduceren.

-----einde persbericht-------

Lees (links) de brief aan de Staatscretaris en (rechts) het persbericht

Brief aan Staatsecretaris  Brief aan Staatsecretaris

Gerelateerde artikelen: