REACTIE BTV op advies van de Verkenner.

 Rotterdam, 6 maart 2017

Persbericht.


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft een reactie opgesteld op het recente advies van de zgn. verkenner Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

* De BTV vindt dat het advies getuigt van een brede oriëntatie, die de verkenner de afgelopen periode heeft gedaan.

* De BTV sluit zich aan bij de hoofdconclusie van de verkenner, namelijk dat er geen draagvlak is voor groei van RTHA.

* De BTV sluit zich ook aan bij de conclusie van de verkenner dat er wel draagvlak is voor het versterken van het zakelijk profiel binnen de huidige vergunde milieuruimte.

* De BTV onderschrijft eveneens het advies van de verkenner dat het contract tussen de gemeente Rotterdam en Schiphol (dringend) aan actualisatie toe is.

* Wat de, op zich logische, uitplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer betreft, pleit de BTV voor het goed in kaart brengen van de effecten van uitplaatsing. De BTV opteert voor een variant op het advies van de verkenner op dit punt. Allereerst zou de geluidscontour van de nieuwe heli-locatie in mindering moeten worden gebracht op de huidige vergunde geluidsruimte van RTHA. Voorts is de BTV er voorstander van dat de resterende vrijkomende geluidsruimte 50/50 wordt verdeeld over RTHA en omwonenden. Een dergelijke verdeling is op andere luchthavens inmiddels gebruikelijk, is in de geest van coalitieakkoord in Lansingerland, en sluit aan bij het streven van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) om de hinder van RTHA voor omwonenden te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Tot slot is de BTV er voorstander van dat de vrijkomende geluidsruimte sowieso alleen wordt ingezet voor zakelijke bestemmingen.

* Wat betreft het punt van nachtvluchten op en openingstijden van RTHA zal uitplaatsing van de heli’s tot minder nachtvluchten rond RTHA moeten leiden. Voorts pleit de BTV er voor om in het nieuwe Luchthavenbesluit het nachtregiem ’s avonds al om 22u in te laten gaat en in het weekend tot 10u voort te laten duren. Ook zouden er minder categorieën van toegestane nachtvluchten in het Luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, dan de 9 categorieën toegestane nachtvluchten uit de huidige Omzettingsregeling.

* De BTV is, met de verkenner, voorstander van verbetering van de communicatie.

Einde persbericht.

Download hier het persbericht als PDF