Bewoners starten crowdfunding actie voor metingen rond vliegveld

PERSBERICHT

De Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Rotterdam Airport is een crowdfunding actie gestart om geld in te zamelen. Doel: op korte termijn metingen te doen van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rond luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Binnenkort starten de reguliere vluchten weer en wordt een tweede meting gedaan. Op deze wijze is de werkelijke invloed van de luchtvaart op de leefomgeving te meten.

Doe mee met deze crowdfunding

De Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bestaat sinds 1985 en zet zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam-The Hague Airport (voorheen Vliegveld Zestienhoven).

AANLEIDING

Zoals bekend mag zijn, is door de corona pandemie vrij plots vrijwel alle (vakantie)vliegverkeer tot stilstand gekomen. Hoewel de Vereniging de aanleiding tot deze stilstand betreurt, heeft het een bijzonder groot voordeel: de lucht klaart op, mensen kunnen beter slapen, COPD-patiënten krijgen meer zuurstof en de natuur komt letterlijk tot bloei. Dit is het ideale moment om een zogeheten nul meting te verrichten. Initiator Richard Abbenhuis: “Op meerdere plaatsen wordt het geluid gemeten (decibellen), maar ook de mate van ultrafijnstof in de lucht. Hiervoor zijn verschillende specialistische meetapparatuur nodig, waarover de Vereniging zelf niet beschikt”.

VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID

Natuurlijk komt de vraag of deze meting niet door de overheid moet worden uitgevoerd, in de regio hebben wij immers de DCMR?
Abbenhuis: “ Ja, dat is een logische gedachte. Deze weg hebben wij eerst bewandeld. De minister vond het niet uitvoerbaar om te meten. De Provincie kreeg een motie die werd aangehouden en de gemeente Rotterdam kwam met een blabla-verhaal. Per saldo neemt geen enkel overheidsorgaan de verantwoording voor de volksgezondheid op zich. DCMR zegt een permanent meetpunt te hebben, maar die staat op een irrelevante locatie. We hebben geen andere optie en moeten dus zelf (laten) meten”.

LANDELIJKE BELANG

Dankzij de gedegen reputatie die de Vereniging BTV heeft op kennis, kreeg deze snel bijval en actieve support van URGENDA. Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Eerder wonnen zij in hoger beroep een klimaatzaak tegen de Overheid. Ook nu laat de overheid het afweten. Urgenda participeert in dit project dat ingezet kan worden voor nationale doelen.

HAAST

BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen, die uiteraard nauw bij dit project is betrokken, heeft haast met de fondsenwerving: “ Vanaf half juni gaan de oude, vervuilende toestellen van Transavia weer langzaam de oude planning hervatten. Dan raakt de lucht weer vol strepen, uitlaatgas en ultrafijnstof. Dan mogen duizenden mensen niet meer rustig slapen. Daarom moet de nulmeting vóór de start plaats vinden. Vervolgens zijn er metingen nodig als alles weer vliegt. Wat ons wel hard steekt is dat de overheid niet meer over de gezondheid van omwonenden waakt, dat burgers zelf actie moeten ondernemen en soms zelfs naar de rechter moeten om de overheid te dwingen haar verplichtingen na te komen”.

SENSORNET

Een belangrijke speler in deze specialistische metingen is Sensornet. Een onafhankelijk Nederlands meetinstituut dat niet alleen over de kennis beschikt maar ook over de mensen en apparatuur om op korte termijn te kunnen schakelen. Er wordt straks op een aantal punten gemeten. Hiervoor wordt via crowdfunding een bijdrage gevraagd.

RESULTATEN

Met de uiteindelijke meetgegevens kan de Vereniging een antwoord geven op de volgende vragen:
* Welke invloed vliegtuigen hebben op geluid en luchtkwaliteit (ultrafijnstof) en
* Welke invloed lawaai en ultrafijnstof heeft op de gezondheid?
Deze gegevens zijn van groot belang, nu de minister met een nieuw groeiplan voor de luchtvaart bezig is. De gezondheid van omwonenden is in het geding.

WAAR BIJ DRAGEN?

Iedereen die wil bijdragen, particulieren of bedrijven door het hele land kunnen een eigen bijdrage invullen via deze link: https://bit.ly/BTV_Crowdfund . De actie wordt gecontroleerd en beheerd door de internationale fondsenwerving GoFundme.com

LID WORDEN?

De BTV heeft thans circa 1000 betalende leden/gezinnen en duizenden sympathisanten. Hoe meer personen “tientjes”-lid worden hoe groter de overtuigingskracht is van de vereniging naar de politiek.
www.btv-rotterdam.nl/lid-worden .
Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief en worden bij acties betrokken.
****************
* De donatiepagina kunt u hier vinden:
https://www.gofundme.com/f/meting-lucht-amp-geluid-vliegveld-rdam-voor-18-jun
* Korte URL: https://bit.ly/BTV_Crowdfund