FAQ Veel gestelde vragen - klachten

Is er een alternatief voor het lastige formulier van DCMR?

Is er een alternatief voor het lastige formulier van DCMR?

Ja.
Vanaf eind 2019 heeft Gemeente Rotterdam een bestaande gratis app geadopteerd. De Actiegroep tegen uitbreiding van Schiphol introduceerde in april 2019 een app waarmee geluidsoverlast in eigen woonomgeving kan worden gemeten.
Belangrijke meerwaarde is dat de gegevens met één druk op de knop worden verzonden naar een centrale database. Met de werkelijke meetgegevens ontstaat een goede referentie naast de ‘berekeningen’ waarmee de vliegvelden zelf werken.

Deze app is ook in gebied rond Rotterdam The Hague Airport te gebruiken.
De app is gratis en beschikbaar voor IPhone en Android.

https://explane.org/

Download hier voor Android  Download hier de IPhone app (gratis)

Wat is het verschil tussen een 'melding' en een 'klacht'?

Wat is het verschil tussen een 'melding' en een 'klacht'?

In technische zin is hier geen verschil tussen. Vele jaren werden de mensen die een (te) laag overvliegend toestel aanmeldde bij de DCMR direct bestempeld als 'klager'. Dit is echter niet correct. Iemand maakt een melding van het feit. Formeel wordt nu over 'melders' en 'frequente melders' gesproken waar in de volksmond nog over 'klagers' en 'veelklagers

Waar kan ik mijn voorstel hinderbeperkende maatregel indienen?

CRO logoVoorstel hinder beperkende maatregel indienen

Ieder jaar kunnen tot 15 september nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij het secretariaat van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO). Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan onderstaande inhoudelijke en vormvereisten voldoen.

BTV: "Men mag meepraten, maar er wordt niets mee gedaan

De vereniging BTV-Rotterdam staat zeer kritisch tegenover deze oproep. Hiervoor zijn meerdere redenen.

        1. De veroorzaker van de overlast is het vliegveld. Zij verleggen het zoeken naar een oplossing naar de burger. Dit heet afschuiven van verantwoordelijkheid
        2. De enige oplossing die werkelijk werkt is: minder vliegen; dat is volgens de ‘spelregels’ niet toegestaan, waardoor ieder voorstel op dit vlak wordt afgewezen
        3. Er zijn in afgelopen jaren geen structurele verbeteringen geconstateerd die de overlast daadwerkelijk verminderen; in tegendeel, de overlast is alleen meer geworden
        4. Deze wijze om de suggestie te wekken dat de burger wordt gehoord past volledig in de werkwijze van de luchtvaart: men mag meepraten, maar er wordt niets mee gedaan.

Vormvereisten:

Aan de vormvereisten wordt voldaan door het correct invullen van de verplichte velden van het “formulier voorstel hinder beperkende maatregel” (geldende versie). Klik voor het downloaden van dit (Microsoft Word) formulier op de link onderaan deze pagina.
NB: Het is mogelijk dat op een mobiel apparaat (zoals een telefoon) het formulier niet goed werkt. Als u een veld met daarin de tekst "Kies" aanklikt, dient een keuzemenu zichtbaar te worden. Als dit niet het geval is, wordt aanbevolen om een desktop versie van Microsoft Word te gebruiken.

Inhoudelijke vereisten:

 • Het voorstel is nieuw/uniek ten opzichte van eerder ingediende voorstellen.
 • Indien met het voorstel hinder beperking buiten de 40 dB(A) Lden-contour wordt beoogd, dient aannemelijk te worden gemaakt dat het voorstel ook binnen de 40 dB(A) Lden-contour per saldo tot vermindering van hinder zal leiden.
 • Het voorstel past binnen de huidige (geldende) wet- en regelgeving.
 • Het voorstel past binnen de huidige (geldende) “Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport”.

Indienen:

Documenten:

Veel gestelde vragen (FAQ's) klachten vliegverkeer

Hier leest u veel gestelde vragen én antwoorden over klachten rond vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport

Waarom vormen vliegtuigen overlast bij steden?

Vliegtuigen vormen overlast bij steden

Al het gemotoriseerde verkeer draagt bij aan vervuiling op verschilende manieren.
Vanwege de fysieke omvang van een vliegtuig is de vervuiling per toestel vele malen hoger dan particuliere auto's. Vliegtuigen zorgen bij taxiën, stijgen en landen in omgeving van bewoond gebied voor een grote overlast:

 1. Geluidsproductie komt op sommige plaatsen boven de pijngrens
 2. Vliegtuigen produceren enorme CO2 uitstoot
 3. Vliegtuigen produceren grote hoeveelheden fijnstof
 4. Het risico op een ramp is bij vliegbewegingen boven bewoond gebied vele malen groter dan bij autoverkeer in dat zelfde gebied
 5. Het risico op een milieuramp is bij vliegtuigbevwegingen boven steden niet in kaart te brengen

Waar kan ik klagen over vliegtuighinder?

Meldpunt klachten overlast vliegverkeer

DCMR: meldpunt voor overlast vliegverkeer op Rotterdam TheHage Airport
Klik hier voor het indienen van een klacht omtrent Rotterdam The Hague Airport.

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een goede milieukwaliteit in het Rijnmondgebied. Door het karakter van het Rijnmondgebied – veel mensen, veel bedrijvigheid en weinig ruimte – is de druk op het milieu groot. In opdracht van achttien gemeenten en de provincie werkt de DCMR aan het zo klein mogelijk houden van de belasting van het milieu. De DCMR zet hiervoor alle beschikbare instrumenten in. Het zwaartepunt ligt bij vergunningverlening, handhaving en monitoring, ofwel het meten van de milieukwaliteit. Bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst: Rijnmond komen jaarlijks enkele duizenden* meldingen binnen over door vliegtuigen veroorzaakte geluidsoverlast.

DCMR Milieudienst Rijnmond
‘s-Gravelandseweg 565
3119 XT Schiedam
Telefoon: 0888 333 555
Fax: 010 246 82 83
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.dcmr.nl

 

Waar meld ik overlast militair toestel?

Overlast militair toestel

Wanneer u geluidsoverlast heeft door militaire vliegtuigen, dan kunt u dit melden bij de Klachtenlijn geluidshinder militaire vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht op telefoonnummer 0800 022 6033.

Voor meer informatie hierover zie de website van de Rijksoverheid/klachtenpagina.

Is er sprake van een afname of juist toename van klachten over RTHA?

Is er sprake van een afname of juist toename van klachten over RTHA?

het antwoord is: toename van klachten.

Over de periode 2011-2014 is een forse toename van klachten waar te nemen. Dit blijkt een een rapport van DCMR. Lees het DCMR-rapport hier.

HerautOnline

 Helaas blijkt de trend in negatieve zin voor de omwonende door te zetten. In 2017 stijgen de klachten over de nachtvluchten doordat er meer 's nachts wordt gevlogen.
klachten nachtvluchte

Kun je via DCMR algemene opmerkingen over RTHA kenbaar maken?

Ik heb een algemene klacht over RTHA

Gaat het alleen om klachten over een specifiek vliegtuig, of kan je via een melding aan de DCMR ook meer algemene opmerkingen over RTHA kenbaar maken?

U kunt klagen over de overlast van individuele vliegtuigen. Dat kan per vliegtuig, maar u kunt desgewenst een aantal klachten opsparen en dan gezamenlijk melden. Maar u kunt ook een melding doen over de overlast van RTHA in meer algemene zin. Ook deze meldingen worden door de DCMR meegenomen.

Wat gebeurt er als ik veel overlast van vliegtuigen meld?

Wanneer ben ik een 'veelklager'?

U bent geheel vrij om te bepalen hoe vaak u meldingen doet. Ook alle klachten van mensen die vaker dan 35 maal per kwartaal klagen (door DCMR frequente klagers genoemd), tellen gewoon mee voor het totaal aantal klachten. Frequente klagers worden overigens door DCMR niet als ‘zeurpieten’ gezien.
In de laatste kwartaalrapportage werd gemeld dat het aantal frequente klagers in vergelijking met het vorige kwartaal van 4 tot 6 naar 16 was gestegen! Overigens is afgesproken de mensen niet meer te bestempelen als 'klagers' maar als 'melders'. Verder zonder enige consequentie.

Waarom doet DCMR niets met de klachten?

Waarom doet DCMR niets met de klachten?

De DCMR heeft als taak het registreren en rapporteren van de klachten. De DCMR heeft verder geen mandaat.
Overigens is afgesproken de mensen niet meer te bestempelen als 'klagers' maar als 'melders'. Verder zonder enige consequentie.

De DCMR is niet de instantie die de wettelijke normen voor RTHA handhaaft, dat is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook wordt de ontwikkeling over meerdere jaren vergeleken. De kwartaal- en de jaarrapportages van de DCMR over de afgelopen jaren zijn voor de geïnteresseerde lezer op de website van de DCMR te vinden.

Anders gesteld: DCMR verricht alleen de metingen en heeft geen bevoegdheid om sancties op te leggen.

Heeft (vaak) klagen nog wel zin?

Heeft klagen wel zin?

Ik meld regelmatig overlast van vliegtuigen, maar ik merk niet dat er iets gebeurt. Heeft (vaak) klagen nog wel zin?

Ja, klagen heeft zeker zin. De DCMR maakt kwartaalrapportages en een jaarrapportage waarin het aantal klachten is opgenomen, met een mogelijke reden van de klachten.
Ook wordt de ontwikkeling over meerdere jaren vergeleken.
Tussen 2012 en 2014 registreerde DCMR een toename van het aantal klachten. In 2012 waren dit er 3.496 en in 2014 was het opgelopen tot 7.260 klachten.
Sommige bewoners melden per jaar enkele of tientallen keren overlast, enkele bewoners dienen honderden klachten per jaar in. De DCMR rapportages worden gelezen door RTHA, maar ook door ambtenaren en politici van het verantwoordelijke ministerie, de provincie Zuid-Holland en van de omliggende gemeenten. Uiteindelijk ook de beslissers over de aangevraagde toestemming voor uitbreiding van het vliegveld.

Op het klachtenformulier is een optie ‘vliegtuig draait verkort in of uit’. Wat is dat?

Anders gesteld: Er is op het klachtenformulier van DCMR een optie ‘vliegtuig draait verkort in of uit’. Ik kan dit niet beoordelen, omdat ik de route van het vliegtuig niet weet.

Volgens DCMR weten de mensen of een toestel afwijkt, maar wij betwijfelen of dit in alle gevallen is vast te stellen. Kies in een dergelijk geval de optie die het dichtst in de buurt van de soort overlast komt.

Ik dien via internet een klacht in, maar mijn keuze staat er niet bij. Wat nu?

Mijn keuzeklacht staat niet op meldingsformulier

Er zijn een aantal keuzemogelijkheden, zoals slaapverstoring, gesprek onderbroken en paniek. Staat uw optie er niet bij, kies dan wat er het dichtst bij in de buurt komt.

Meerdere vliegtuigen op een dag veroorzaken overlast, moet ik dit gelijk melden?

Meerdere vliegtuigen op een dag veroorzaken overlast

U kunt ook de tijden van de overlast noteren en de overlast bij voorbeeld één keer per dag melden. Tot voor kort was het online formulier van de DCMR de 'makkelijkste' manier. Deze is echter op een tablet of telefoon niet goed te gebruiken. 
Sinds eind 2019 is er een gratis app te downloaden; deze wordt erkend door Gemeente Rotterdam maar is in meerdere steden te gebruiken.

 • De app is gratis en beschikbaar voor Android en Iphone.

https://explane.org/

Download hier voor Android  Download hier de IPhone app (gratis)

Belangrijke meerwaarde is dat de gegevens met één druk op de knop worden verzonden naar een centrale database. Met de werkelijke meetgegevens ontstaat een goede referentie naast de ‘berekeningen’ waarmee de vliegvelden zelf werken.

Het toestel dat overlast veroorzaakt keert terug op zelfde tijden, andere dagen.

Als u dit één keer meldt, wordt dat gezien als één klacht, ook als het toestel regelmatig overlast veroorzaakt. Als u meerdere keren overlast ondervindt, dient u dit steeds te melden. Een andere optie is er helaas momenteel niet.

Waar staan de algemene FAQ's?

Hier leest u veel gestelde vragen én antwoorden over klachten rond vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague AirportCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?