Als u dit één keer meldt, wordt dat gezien als één klacht, ook als het toestel regelmatig overlast veroorzaakt. Als u meerdere keren overlast ondervindt, dient u dit steeds te melden. Een andere optie is er helaas momenteel niet.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.