Anders gesteld: Er is op het klachtenformulier van DCMR een optie ‘vliegtuig draait verkort in of uit’. Ik kan dit niet beoordelen, omdat ik de route van het vliegtuig niet weet.

Volgens DCMR weten de mensen of een toestel afwijkt, maar wij betwijfelen of dit in alle gevallen is vast te stellen. Kies in een dergelijk geval de optie die het dichtst in de buurt van de soort overlast komt.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.