Heeft klagen wel zin?

Ik meld regelmatig overlast van vliegtuigen, maar ik merk niet dat er iets gebeurt. Heeft (vaak) klagen nog wel zin?

Ja, klagen heeft zeker zin. De DCMR maakt kwartaalrapportages en een jaarrapportage waarin het aantal klachten is opgenomen, met een mogelijke reden van de klachten.
Ook wordt de ontwikkeling over meerdere jaren vergeleken.
Tussen 2012 en 2014 registreerde DCMR een toename van het aantal klachten. In 2012 waren dit er 3.496 en in 2014 was het opgelopen tot 7.260 klachten.
Sommige bewoners melden per jaar enkele of tientallen keren overlast, enkele bewoners dienen honderden klachten per jaar in. De DCMR rapportages worden gelezen door RTHA, maar ook door ambtenaren en politici van het verantwoordelijke ministerie, de provincie Zuid-Holland en van de omliggende gemeenten. Uiteindelijk ook de beslissers over de aangevraagde toestemming voor uitbreiding van het vliegveld.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.