Wanneer ben ik een 'veelklager'?

U bent geheel vrij om te bepalen hoe vaak u meldingen doet. Ook alle klachten van mensen die vaker dan 35 maal per kwartaal klagen (door DCMR frequente klagers genoemd), tellen gewoon mee voor het totaal aantal klachten. Frequente klagers worden overigens door DCMR niet als ‘zeurpieten’ gezien.
In de laatste kwartaalrapportage werd gemeld dat het aantal frequente klagers in vergelijking met het vorige kwartaal van 4 tot 6 naar 16 was gestegen! Overigens is afgesproken de mensen niet meer te bestempelen als 'klagers' maar als 'melders'. Verder zonder enige consequentie.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.