Ik heb een algemene klacht over RTHA

Gaat het alleen om klachten over een specifiek vliegtuig, of kan je via een melding aan de DCMR ook meer algemene opmerkingen over RTHA kenbaar maken?

U kunt klagen over de overlast van individuele vliegtuigen. Dat kan per vliegtuig, maar u kunt desgewenst een aantal klachten opsparen en dan gezamenlijk melden. Maar u kunt ook een melding doen over de overlast van RTHA in meer algemene zin. Ook deze meldingen worden door de DCMR meegenomen.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.