Waarom doet DCMR niets met de klachten?

De DCMR heeft als taak het registreren en rapporteren van de klachten. De DCMR heeft verder geen mandaat.
Overigens is afgesproken de mensen niet meer te bestempelen als 'klagers' maar als 'melders'. Verder zonder enige consequentie.

De DCMR is niet de instantie die de wettelijke normen voor RTHA handhaaft, dat is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook wordt de ontwikkeling over meerdere jaren vergeleken. De kwartaal- en de jaarrapportages van de DCMR over de afgelopen jaren zijn voor de geïnteresseerde lezer op de website van de DCMR te vinden.

Anders gesteld: DCMR verricht alleen de metingen en heeft geen bevoegdheid om sancties op te leggen.

Copyright ┬ę  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.