Vliegtuigen vormen overlast bij steden

Al het gemotoriseerde verkeer draagt bij aan vervuiling op verschilende manieren.
Vanwege de fysieke omvang van een vliegtuig is de vervuiling per toestel vele malen hoger dan particuliere auto's. Vliegtuigen zorgen bij taxiën, stijgen en landen in omgeving van bewoond gebied voor een grote overlast:

  1. Geluidsproductie komt op sommige plaatsen boven de pijngrens
  2. Vliegtuigen produceren enorme CO2 uitstoot
  3. Vliegtuigen produceren grote hoeveelheden fijnstof
  4. Het risico op een ramp is bij vliegbewegingen boven bewoond gebied vele malen groter dan bij autoverkeer in dat zelfde gebied
  5. Het risico op een milieuramp is bij vliegtuigbevwegingen boven steden niet in kaart te brengen
Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.