Overlast militair toestel

Wanneer u geluidsoverlast heeft door militaire vliegtuigen, dan kunt u dit melden bij de Klachtenlijn geluidshinder militaire vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht op telefoonnummer 0800 022 6033.

Voor meer informatie hierover zie de website van de Rijksoverheid/klachtenpagina.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.