CRO logoVoorstel hinder beperkende maatregel indienen

Ieder jaar kunnen tot 15 september nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij het secretariaat van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO). Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan onderstaande inhoudelijke en vormvereisten voldoen.

BTV: "Men mag meepraten, maar er wordt niets mee gedaan

De vereniging BTV-Rotterdam staat zeer kritisch tegenover deze oproep. Hiervoor zijn meerdere redenen.

        1. De veroorzaker van de overlast is het vliegveld. Zij verleggen het zoeken naar een oplossing naar de burger. Dit heet afschuiven van verantwoordelijkheid
        2. De enige oplossing die werkelijk werkt is: minder vliegen; dat is volgens de ‘spelregels’ niet toegestaan, waardoor ieder voorstel op dit vlak wordt afgewezen
        3. Er zijn in afgelopen jaren geen structurele verbeteringen geconstateerd die de overlast daadwerkelijk verminderen; in tegendeel, de overlast is alleen meer geworden
        4. Deze wijze om de suggestie te wekken dat de burger wordt gehoord past volledig in de werkwijze van de luchtvaart: men mag meepraten, maar er wordt niets mee gedaan.

Vormvereisten:

Aan de vormvereisten wordt voldaan door het correct invullen van de verplichte velden van het “formulier voorstel hinder beperkende maatregel” (geldende versie). Klik voor het downloaden van dit (Microsoft Word) formulier op de link onderaan deze pagina.
NB: Het is mogelijk dat op een mobiel apparaat (zoals een telefoon) het formulier niet goed werkt. Als u een veld met daarin de tekst "Kies" aanklikt, dient een keuzemenu zichtbaar te worden. Als dit niet het geval is, wordt aanbevolen om een desktop versie van Microsoft Word te gebruiken.

Inhoudelijke vereisten:

 • Het voorstel is nieuw/uniek ten opzichte van eerder ingediende voorstellen.
 • Indien met het voorstel hinder beperking buiten de 40 dB(A) Lden-contour wordt beoogd, dient aannemelijk te worden gemaakt dat het voorstel ook binnen de 40 dB(A) Lden-contour per saldo tot vermindering van hinder zal leiden.
 • Het voorstel past binnen de huidige (geldende) wet- en regelgeving.
 • Het voorstel past binnen de huidige (geldende) “Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport”.

Indienen:

Documenten:

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.