Wat is het verschil tussen een 'melding' en een 'klacht'?

In technische zin is hier geen verschil tussen. Vele jaren werden de mensen die een (te) laag overvliegend toestel aanmeldde bij de DCMR direct bestempeld als 'klager'. Dit is echter niet correct. Iemand maakt een melding van het feit. Formeel wordt nu over 'melders' en 'frequente melders' gesproken waar in de volksmond nog over 'klagers' en 'veelklagers

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.