Wat zijn de gevolgen van slaapverstoring?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verstoring van nachtrust soms ongewerkt kan plaatsvinden (zonder dat mensen wakker worden en zich derhalve niet bewust zijn van slaapverstoring). Ieder mens heeft slaap nodig en idien de slaap verstoord wordt zal zich dit wreken op de gezondheid van mensen. Symptomen zijn: minder kunnnen concentreren, minder allert, prikkelbaarder en/of agressiever zijn, vatbaarbaarder voor allerlei ziekten. Kortom verstoring van de slaap is geen sinecure.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?