Wat zeggen de politieke partijen over de Nederlandse luchtvaart?

Hier valt veel over te zeggen. Hoewel de grote regeringspartijen, vooral de VVD, een ongenuanceerde voorstander is voor groei van de luchtvaart, is te zien dat steeds meer politieke partijen een mening hebben over luchtvaart in het algemeen, Schiphol in het bijzonder en in mindere mate de regionale luchthavens als Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven. Hun mening wordt steeds kritischer over de huidige gang van zaken. Lelystad wordt een politiek 'hoofdpijn dossier' en daar gaat deze Rotterdamse vereniging in deze vraag niet op in. De Gemeente Rotterdam is tegen groei van Rotterdam The Airport. Meerdere grote steden, waaronder Den Haag en steden rond RTHA hebben zich uitgesproken tegen groei.
Landelijk gezien zijn de SP, Groen-Links en PvdD zelfs voor sluiting van Rotterdam The Hague airport. Andere partijen zien st steeds vaker in dat miljardensteun naar de luchtvaartbranche nooit het beoogde rendement kan opleveren. Dat komt omdat Schiphol (moederbedrijv van Rotterdam The Hague Airport) nimmer heeft kunnen aantonen dat zij de 'banenmotor' van de economie zijn. Ook herhaaldelijk ontmaskering van onjuiste informatie, foutieve prognoses en geneegeerde bezwaren door de luchtvaart maakt het onhoudbaar dat de groei ongebreideld kan doorgaan. De BTV werkt, samen met andere regionale belangenvereningen mee aan het juist informeren van de politiek.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?