Hoe kan ik mijn contributie betalen voor het nieuwe jaar?

Bij het aanmelden heeft u uw contributie voor het lopende KALENDERJAAR voldaan.
De Algemene Ledenvergadering (normaliter in de maand maart) bepaalt de hoogte van de contributie van het betreffende jaar. U hoeft deze pas te voldoen nadat u van de penningmeester een faktuur heeft ontvangen.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?