Wat betekent 'geSchiphold' worden?

In de media wordt steeds vaker gemeld dat niet alleen Schiphol, maar ook Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zich schuldig maakt aan het nieuwe werkwoord ‘schiphollen’.

 

De officiële verklaring:
"schiphollen" - (Nederlands) misleiden door manipulatie, leugens, het verdraaien van feiten enz. (welke handelwijze wel wordt toegeschreven aan Schiphol in relatie tot de omwonenden van die luchthaven)
(Zie Van Dale woordenboek)
Geschiphold-definitie
Naschrift van de redactie: Het is uitermate beschamend dat een internationale organisatie als Schiphol officieel is bestempeld als methodische leugenaar en daar haar naam onlosmakelijk aan verbonden heeft gekregen. De boodschap is helder: geloof geen enkele toezegging van het vliegveld (en dus ook niet van dochtermaatschappij RTHA) totdat onafhankelijk is bewezen dat het de afspraken is nagekomen.

 

De luchtvaart is tevens verantwoordelijk voor een ander 'nieuw' begrip in de Nederlandse taal: "Vliegschaamte"

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?