Hoeveel CO2 uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

In 2017 stootte de Nederlandse luchtvaartsector ruim 13 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond in het buitenlandse luchtruim. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, zit er niet in. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 6,5 procent. De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen, dat op haar beurt weer een relatie vertoont met de economische ontwikkeling. Het tempo waarin de CO2-uitstoot stijgt, is na 2000 duidelijk afgevlakt.

Het CBS werkt de informatie van tijd tot tijd bij en is te volgen via deze link

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoeveel-uitstoot-veroorzaakt-de-nederlandse-luchtvaart-

co2 uitstoot door nederl

De luchtvaart stootte ruim 54 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2017. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren bijna rond de 14 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is bijna rond de 15 procent.

De emissies zijn geraamd volgens de methode van Milieurekeningen. Deze methode verschilt met de IPCC berekening die gebruikt wordt voor het akkoord van Parijs. De door Milieurekening berekende emissies sluiten aan bij de concepten en definities van Nationale rekeningen.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?