Waarom stoot een vliegtuig weinig CO2 uit?

Dat komt omdat het merendeel van de vervuiling niet wordt meegerekend door het RIVM.

Alleen het opstijgen en landen bij een luchthaven geldt als aan Nederland toe te rekenen uitstoot. Zodra een vliegtuig boven de 3000 voet is (914 meter) zou de uitstoot niet meer aan één specifiek land kunnen worden toegewezen.Lees ook "In hoeverre is de huidige stikstofkwestie een probleem van de luchtvaart?"

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?