BTV-Ledennieuws Schrijf uw zienswijze op het NRD van luchthaven

Burgers en andere belanghebbenden kunnen een eigen zienswijze indienen op de concept NRD.

Van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023 kan iedereen een zienswijze indienen over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In dit bericht leest u hoe u dat kunt doen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

U kunt op drie manieren een zienswijze indienen, van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via www.platformparticipatie.nl/rtha

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer 070 456 96 07. Ook bij de informatiemarkt is een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.

Per post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie o.v.v. Rotterdam The Hague Airport Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Toelichting

Het inzenden van een zienswijze heeft in de praktijk alleen zin wanneer u zelf uw eigen mening over het NRD verwoord. Een misverstand is dat het om de hoeveelheid documenten zou gaan. Dit is niet juist. Het heeft om die reden geen effect om een bestaande zienswijze te kopiëren en onder eigen naam in te zenden. De vereniging BTV stuurt uiteraard een zienswijze in namens alle leden.

Voorbeelden/Inspiratie

Om inspiratie op te doen over de onderwerpen die besproken kunnen worden hebben wij hier enkele linkjes naar voorbeelden. Bewerk deze door het te voorzien van uw eigen argumenten. Het verwijzen naar een bronvermelding ter onderbouwing strekt tot aanbeveling.

Gerelateerd:

Gepubliceerd: 22 februari 2023, bijgewerkt 8 maart 2023.