Zienswijze BTV op Aanpak omgevevingseffect rapportage

De Vereniging BTV heeft een formeel standpunt ingediend. Doelstelling van het rapport is een leefbaar woon- en werkomgeving te creëren/behouden in Rotterdam.

De BTV kwam tot de constatering dat de aanwezigheid van de grote overlastgever Rotterdam The Hague Airport niet of nauwelijks wordt behandeld, maar wel voor een groot deel de leefbaarheid aantast.

Lees hier het Gemeentelijke document van 20 juni 2020 Samenvatting Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor een effectrapport bij de omgevingsvisie Rotterdam

Lees hier de Zienswijze van de BTV-Rotterdam.

Samenvatting Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor een effectrapport bij de omgevingsvisie Rotterdam  Zienswijze_BTV.JPG