Tweede Kamer-LogoVragen in Tweede Kamer over rapport RTHA

Het bericht dat het onderzoek naar de groei van vliegveld Rotterdam rammelt heeft inmiddels geleid tot vragen in de Tweede Kamer.

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het onderzoek naar de groei van vliegveld Rotterdam rammelt. (ingezonden 10 juli 2018)

  1. Wat is uw reactie op de berichtgeving dat de conclusies van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) rammelt? *)
  2. Kunt u per kritiekpunt van de twee economen toelichten hoe daar in het onderzoek mee is omgegaan en of de MKBA inderdaad niet een te rooskleurig beeld schetst?
  3. Bent u bereid om een second opinion te laten uitvoeren op de MKBA voor de uitbreiding van RTHA? Zo ja, wanneer kan de Kamer daar de resultaten van tegemoetzien? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er meer luchthavens die in het recente verleden een MKBA hebben opgesteld om uitbreidingsplannen te verantwoorden?
  5. Indien het antwoord op vraag 4 ja is, bent u bereid om ook die MKBA’s aan een second opinion te onderwerpen? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat is uw reactie op de principiële opmerking van de beide economen dat een luchthavenexploitant niet de opdrachtgever van een MKBA zou moeten zijn, en bent u bereid om aan die werkwijze een einde te maken
  7. Bent u bereid om met beide economen in gesprek te gaan over hun analyse van de MKBA en de Kamer te informeren over dit gesprek? Zo nee, waarom niet?
  8. *) EenVandaag, 9 juli 2018

Lees hier de oorspronkelijke stukken.
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 10 juli 2018

 

Update: 14 augustus: antwoord van de Minister. Leze deze hier

2018-07-10Tweede Kamer-vragen