Provincie Zuid-HollandBTV-behaalt doel: Motie nul-meting Provinciale Staten

Op 22 april vergaderde de Provinciale Staten van Zuid-Holland over de begroting. Onze vereniging strak hier in en deed een klemmend beroep om een zgn nul-meting te verrichten rondom het vliegveld.

In deze vergadering werd dit gehonoreerd door een motie die werd ingediend door de SP en medeondertekend door SP, D66, Denk en PvdD

De motie werd “aangehouden” omdat over dit onderwerp eerder een toezegging was gedaan. Simpel vertaald: de meting wordt nu in opdracht gegeven door de Provincie en krijgt daarmee een officiële status.
De huidige situatie waarin hoegenaamd geen vliegverkeer actief is op Rotterdam The Hague Airport heeft natuurlijk een trieste oorzaak. Het voordeel is echter dat nu de lucht- en geluidskwaliteit gemeten kan worden zónder aanwezigheid van vliegverkeer.

Motie nul meting22 april 2020

Wat houdt dit nu verder in?

Tot dusverre wordt de overlast in rapportages niet altijd gemeten maar meestal berekend op basis van theoretische modellen waarbij wordt uitgegaan voor ideale situaties ten gunste van vliegverkeer. Doordat nu werkelijk wordt gemeten wat er aan vervuiling is (ultrafijnstof) en aan geluidsproductie, kan nu een eerlijke conclusie worden getrokken over de invloed van vliegverkeer op de leefkwaliteit.

Eerder afgewezen

In een eerder verzoek aan minister Cora van Nieuwenhuizen werd het verzoek tot meting afgewezen. De minister voerde als argumenten aan dat nu ook industrie verminderd produceren en dat daarom de meting geen correct ‘nulpunt zou zijn. De BTV is van mening dat de industrie, die overigens volop produceert, buiten het meetveld ligt omdat het gaat om de piekbelasting die passerende toestellen produceren. Gemeten moet worden in woonwijken, niet in industriegebieden.

Bron: Provinciale Staten van Zuid-Holland, 22 april 2020
Lees ook: Minister weigert nul-meting geluid
Lees ook: Persbericht: BTV vraagt nul-meting aan Provinciale Staten