NRCWees niet blind voor krimp luchthaven Rotterdam!

"Onwelgevallige feiten worden genegeerd en politieke uitspraken doen er niet toe in de discussie over Rotterdam Airport."

Dit stelt stelt René Segers-Hoogendoorn. „De nuchtere constatering is dat dit vliegveld niet meer doet waarvoor het aangelegd is.”

René Segers-Hoogendoorn

René Segers-Hoogendoorn (Foto: CDA-Rotterdam)

Er gaat vrijwel geen Rotterdamse gemeenteraadsvergadering voorbij of we hebben het over ons vliegveld Zestienhoven, officieel Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Die officiële naam is overigens een rechtstreekse verwijzing naar de functie van dit vliegveld: klein zakelijk verkeer, daarover later meer.

Het is goed dat we het regelmatig over het vliegveld hebben, want nut, noodzaak en ruimte wordt continue betwist en de politiek heeft de verantwoordelijkheid richting te geven aan de toekomst van de luchtvaart in ons land en onze stad.

Minder positief

Maar de redenen waarom het regelmatig op de politieke agenda staat stemmen minder positief.

In juni ging het over het ‘participatietraject’ om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit. De bewonersvertegenwoordigers waren uit het formele overleg gestapt omdat ze stelselmatig genegeerd werden aan de ‘onderhandelingstafel’ waar men op zoek is naar mutual gains (wederzijdse winst). Daarop besloot de gemeenteraad van Rotterdam in grote meerderheid dat het participatieproces als mislukt beschouwd moet worden en dat ook de gemeente uit het formele proces zou stappen en in geen geval een voorlopig of definitief participatiepakket zou steunen. De provincie Zuid-Holland deed hetzelfde.

Drie weken geleden was het opnieuw raak: wethouder Vincent Karremans besloot (ondanks die duidelijke politieke uitspraak uit juni) opnieuw aan tafel te gaan. Volgens hem slechts als ‘toehoorder’ om ‘op de hoogte te blijven’, maar boze tongen beweren dat de gemeente Rotterdam alweer volop ‘participeert’. Het kwam Karremans op een – niet aangenomen – motie van afkeuring te staan.

En vorige week kwam er, als klap op de vuurpijl, de tik op de vingers van de Inspectie Leefomgeving en Transport: het vliegveld dreigt de geluidsnorm te overschrijden, nadat dat in 2019 ook al het geval was. Zo’n geluidsnorm is er niet voor omwonenden die zeuren over geluidsoverlast. GGD-onderzoek rondom Schiphol toont aan dat het overtreden van die norm daadwerkelijk voor gezondheidsschade zorgt.

Vliegveld in zwaar weer zou je zeggen en de feiten stapelen zich al veel langer op.

1. zakelijk verkeer

1:RTHA is er formeel voor klein zakelijk verkeer van en naar haven en hofstad en is zo een aanvulling op Schiphol, dat zich meer en meer richt op intercontinentale vluchten en vakantieverkeer. Wie kijkt naar de bestemmingen van opstijgend en landend verkeer weet wel beter: hier vliegen vrijwel alleen maar goedkope toestellen van en naar vakantiebestemmingen;

2. Normen opgerekt

2:normen tegen overlast, geluidshinder en milieuschade worden steeds opnieuw opgerekt om ruimte te creëren voor groei. Zo worden nu al stillere vliegtuigen beloofd en worden er steeds meer vluchten gepland aan en over de randen van de openingstijden.

3. Afkopen

3:de voormalige directeur van het vliegveld zei op de radio dat hij de omwonenden ‘afkoopt’ met beloften over zonnepanelen die de buurt van groene stroom gaan voorzien.

4. Weigering luchthavendirectie

4:de luchthavendirectie weigert – naast de gebruikelijke groeiscenario’s – ook een krimpscenario door te rekenen. Een eis van de gemeenteraad en een logische stap in de discussie over de zogenaamd enorme economische waarde van het vliegveld.

Groei, groei, groei,

Het is steeds hetzelfde liedje: groei is het mantra. Tegen de klippen op. Er mag alleen over hinderbeperking gesproken worden. Alle andere gesprekken worden stelselmatig afgebroken en zo nodig met extra gewicht van de luchtvaartbranche als ‘onbespreekbaar’ van tafel geveegd.

Blind en doof

Een analogie met het evangelie van Matteüs werpt zich op: men is ‘ziende blind en horende doof’. Onwelgevallige feiten worden genegeerd en politieke uitspraken doen er niet toe, ‘want heel veel Rotterdammers zijn heel blij met dit vliegveld’ en ‘dat vliegveld ligt er al heel lang, ga er dan niet wonen als je er last van hebt.’ Ik krijg het zelf ook regelmatig in niet mis te verstane woorden te horen en lezen: ‘blijf met je tengels van ons vliegveld af’ en ‘je bent alleen maar kritisch omdat je in Schiebroek woont’.

Helaas vinden dat soort geluiden weerklank bij Leefbaar Rotterdam, de VVD, Denk en – sinds zij deze meloen moesten slikken bij de coalitieonderhandelingen – nu ook D66, eerder nog voorstander van „forse afname” van het aantal vluchten.

De nuchtere constatering is dat dit vliegveld niet meer doet waarvoor het aangelegd is, stelselmatig blijft groeien, nut en noodzaak niet wordt onderzocht, de luchtvaart op termijn een beduidend kleinere rol zal krijgen als het gaat om continentale bestemmingen, de stad schreeuwt om woningen en het klimaat zucht onder onze levensstijl.

Laten wij niet zoals luchthavendirectie, luchtvaartbranche en hun politieke vazallen ziende blind en horende doof zijn.

René Segers-Hoogendoorn is gemeenteraadslid voor het CDA in Rotterdam

Bron: NRC-22 september 2022