Luchthavenbesluit RTHA

Min van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording ingediende zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het bestuur van de BTV ontving op 3 maart 2020 deze kennisgeving van het ministerie I&W.

Lees meer...

RijksoverheidReactie op zienswijze BTV op de NRD Luchtruimherziening

De Vereniging BTV ontving deze reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Lees meer...

SATL logo

Deze verklaring van SATL en BTV mocht niet worden gedeeld

De bijeenkomst van de klankbordgroep Luchtvaartnota 2020-2050 onder leiding van het Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verliep gister bijzonder onplezierig.

Lees meer...

presentatie van de Kerngroep

Hieronder een weergave van de PowerPoint-presentatie van de Kerngroep.

Lees meer...

Zienswijze van de heer Schendstok op NRD Herziening luchtruim

De heer J. Schendstok is vast lid bij de CRO, maar stuurde op persoonlijke titel zijn zienswijze op het gepubliceerde "NRD Herziening luchtruim".

Lees meer...

NatuurEnMilieu NoordHolland logo

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.

Lees meer...

BTV-Zienswijze NRD Herziening luchtruim

De BTV heeft als bewonersorganisatie uiteraard hun zienswijze gegeven op de NRD- Herziening Luchtruim

Lees meer...

Zienswijze Gemeente Lansingerland op NRD plan-MER Luchtruimherziening

 

Lees meer...

publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Door middel van dit e-mail bericht maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bekend dat een Notitie Reikwijdte en Detailniveau was gepubliceerd.

Lees het bericht hier.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.