RTL Z logo

Zoveel CO2 stoten Schiphol en KLM uit

Hoeveel CO2 stoten de grootste Nederlandse luchtvaartondernemingen precies uit? Voor het eerst probeert een onderzoeksbureau antwoord te geven op die vraag.

NRC logoMinder fijnstof, toch nog dodelijk

Luchtvervuiling Uit een nieuw rekenmodel blijkt dat fijnstof in de lucht wel twee keer meer sterfte aan hart-en vaatziekten kan veroorzaken dan gedacht.

CBSCBS: Luchtvaart grootste stijger CO2 uitstoot.

CBS meldt: Meer CO2 uitgestoten in het vierde kwartaal 2016. De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

ILT logoPublicatie Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Milieu ,Directie Luchtvaart, Afdeling Luchthavenontwikkeling en milieu stuurt een persbericht rond de onderzoeksresultaten van Ultrafijnstof.

Min van Infrastructuur en WaterstaatUITERST GIFTIG ULTRA FIJNSTOF IN KAART GEBRACHT

In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Luchtvaart Afdeling Luchthavenontwikkeling en milieu (IenM) heeft bureau Erbrink Stacks onderzoek gedaan naar de concentraties ultra-fijnstof rond Rotterdam The Hague Airport.

Naar aanleiding van vragen van de SP start Gemeente Rotterdam een procedure voor fijnstof meting rond het vliegveld.

 

Lees hier het artikel waarmee melding werd gemaakt dat de SP vragen stelde.

Lees hier het antwoordLees hier het antwoord van B&W.


 

RIVMEffecten op de gezondheid 

Effecten op de gezondheid. Een publicatie van het RIVM van 2008 gaf reeds de gevaren aan van fijnstof.

RIVMVliegtuigen mede oorzaak Ultrafijnstof

Uit de brochure van het RIVM over fijnstof blijkt dat vliegverkeer mede de oorzaak is van fijnstof.