BTV-Ledennieuws

Nieuwe vergaderenALV in najaar

Het coronavirus verhindert ons nog steeds om een nieuwe uitnodiging te sturen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die oorspronkelijk gepland stond voor eind maart j.l..

Er is nu nog geen zicht op de ontwikkelingen rond ‘samenscholing’, waaronder de ALV valt. Wij moeten nog even uw geduld vragen. Verwacht wordt dat pas rond oktober een nieuwe vergadering kan worden uitgeschreven.

Wij mogen verheugd zijn op de bijna 1000 gezinnen die zich door ons laten vertegenwoordigen. Wij vragen u vriendelijk het werk te blijven steunen en de factuur voor de contributie te betalen. Ook dit jaar is het bedrag gehandhaafd op slechts € 10,= per gezin. Mocht de ALV later anders beslissen, dan volgt uiteraard een verrekening. Wilt u ons actief steunen en een extra bijdrage leven voor de (hoge) juridische kosten? Uw steun als lid is hart nodig.
Wilt u extra doneren? DONATIE is van harte welkom. Wij hebben een donatie-pagina.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Machtigings formulier ALV-2020 gesloten.

  Lees meer...  
 • BTV dient ‘zienswijze’ in op concept Luchtvaart-nota.

  Minister Cora van Nieuwenhuizen ( minister van Infrastructuur en Waterstaat ) heeft een concept nota gepubliceerd over de toekomst tot 2050 van de Luchtvaart.

  Lees meer...  
 • Rotterdam Airport, Dankjewel!

  Niet veel leden zullen deze titel direct begrijpen. Maar er is zeker een aanleiding om de directie van het vliegveld te danken.

  Lees meer...  
 • Meetpunten geplaatst

  Enorme dank aan de honderden spontane bijdragers van de crowdfundactie!

  Lees meer...