BTV-Ledennieuws

BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

ANBI is de afkorting voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Deze wordt slechts verstrekt onder strenge voorwaarden. De BTV voldoet aan deze eisen. Hiermee is het bestuur erg verheugd, want de vereniging blijkt nu ook formeel meer te zijn dan een ‘actiegroep’, zoals de luchtvaartindustrie ons graag wegzet. Wij zijn er voor een Algemeen Nut. Vergelijk dit met een luchthaven, deze is er uitsluitend voor Eigen Winst.
Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 816548109.
De verklaring is geldig over 2020 en later.

Belastingvoordeel voor u

De leden en donateurs kunnen de bijdragen/contributie aan de BTV dus opvoeren als aftrekpost bij de aangifte Inkomsten Belasting (IB). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een fors deel aftrekken. Ook dat biedt nieuwe mogelijkheden, want als u de Vereniging een gift gunt van € 10,=, en u geniet bijvoorbeeld een aftrek van 50%, dan kunt u ons € 20,= doneren en is de helft aftrekbaar!
U steunt op deze wijze een goed doel en de Vereniging bouwt extra reserve op voor de te verwachten hoge juridische kosten die ons staan te wachten en economische adviezen. Lees hier meer over onze ANBI-status.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?