BTV-Ledennieuws

Contributie niet verhoogd

Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

Beste leden,

Zoals ook vorig jaar hebben wij als bestuur van de vereniging BTV besloten om u eerder een factuur te sturen voor betaling uw contributie voor het boekjaar 2021 dan formeel eerst uw goedkeuring te bevragen in de ALV.

De redenen voor dit besluit ligt primair opgesloten in het feit dat wij ook dit jaar niet LIVE een Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen houden als gevolg van nog steeds die COVID 19. Daarnaast is het voorstel vanuit het bestuur om de contributie voor het boekjaar 2021 wederom niet te gaan verhogen zodat het blijft wat ons betreft op die €10,00 (meer mag natuurlijk altijd).

Lopende kosten

De reden voor deze vervroegde verzending heeft te maken dat de vereniging externe adviseurs en juristen moet inhuren. Hiervoor is er geld nodig op de bankrekening.

Wij hopen er op dat u de inmiddels toegezonden factuur zo snel mogelijk betaalt.
Meer informatie wordt bij de factuur meegezonden. Dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur van de vereniging BTV
De penningmeester
Wil van Leeuwen.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Machtigings formulier ALV-2021 gesloten.

  Lees meer...  
 • In memoriam Henk Kamps

  HENK KAMPS is op 12 juni 2021 overleden, na een lange aanloop gevolgd door een kort en hevig ziekbed.

  Lees meer...  
 • BTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

  De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

  Lees meer...  
 • Contributie niet verhoogd

  Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

  Lees meer...