Machtigings formulier ALV-2020 gesloten.

Beste leden,

Hartelijke dank voor de massale en positieve reactie op onze oproep om uw volmacht digitiaal te verstrekken. Er is ruimschoots voldoende en positief gestemd om alle actiepunten te kunnen afwikkelen. U ontvangt in de notulen van de ALV ter zijner tijd de verslaggeving.

Omdat de virtuele vergadering is geweest, is het formulier niet meer beschikbaar.

Met vriendelijke groeten van uw Verenigingsbestuur en adviseurs.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.